Förseningar i efterdyningarna av snökaoset - Umeå beräknas klart 8.30

Tidningsdistributionen är fortfarande påverkad av det tidigare snökaoset. Idag blir det förseningar på många håll då tidningsbuden på vissa områden ska dela ut tre dagstidningar.
Umeå beräknas vara klart 8.30.